هزینه جانمایی پلاک ثبتی | کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک

نقشه برداری

با توجه به اینکه زمین و ملک از جمله سرمایه های اقتصادی افراد به شمار می آید. یکی از بیشترین دعاوی حقوقی ملکی نیز بر سر اختلافات ملکی ناشی از تداخل و تعارض پلاک ثبتی ملک به املاک همسایه و بالعکس می باشد. برای حل دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات ملکی و ثبتی به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی باید مراجعه کرد تا با بررسی و تطبیق ملک با نقشه ها و عکس های هوایی و جانمایی پلاک ثبتی از میزان تعارضات و مباحث مورد اختلاف ثبتی آگاه شد. با ما تا انتها همراه شوید تا با تعرفه و هزینه جانمایی پلاک ثبتی بیشتر آشنا شوید.

تعریف جانمایی ملک چیست؟

جانمایی ملک به زبان ساده یعنی تشخیص مکان دقیق ملک بر اساس مدارک و اسناد ثبتی که حتما باید توسط کارشناس امور ثبتی این کار انجام شود. در صورت نیاز به نقشه utm می توانید از طریق شماره های مندرج با تیم مپ اسکیل در ارتباط باشید.

صلاحیت و اهمیت کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

یکی از مهم ترین کارهایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی باید حتما انجام شود جانمایی پلاک ثبتی است که در برخی مواقع به آن کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک هم گفته می شود. چرا که علاوه بر دانش نقشه برداری نیاز به تجربه و تبحر زیاد در شناخت قوانین و مباحث ثبتی دارد. همچنین جهت تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی و استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کارشناس نقشه برداری در ابتدا اسناد ثبتی را همچون کروکی ها، نقشه های ثبتی با استفاده از قابلیت خرید عکس هوایی سنوات گذشته که در اختیار سازمان نقشه برداری کشور قرار دارد می تواند بررسی و مشاهدات خود را در نهایت درباره جانمایی پلاک ثبتی به سازمان های ذی‌ربط ممهور به مهر و امضای خود گزارش دهد. همچنین جهت بررسی حدود اربعه ملک، می توانید مطالعاتی را نیز انجام دهید؛ چرا که در این مسیر به شما کمک مفیدی خواهد کرد.

نحوه محاسبه هزینه جانمایی پلاک ثبتی

نحوه محاسبه هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک یا همان امور ثبتی بر اساس دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تایید قویه قضاییه رسیده است تعیین می شود.

پونزهزینه جانمایی پلاک ثبتی بر اساس دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه بدین شرح است:

ماده 9: در صورتی که برای برخی ارجاعات کارشناسی مبلغی بابت حق‌الزحمه کارشناسی در نظر گرفته نشده باشد، برای مباحث فنی، مشخص کردن نواقص و… بر اساس میزان تخصصی بودن و اهمیت آن بر اساس پیشنهاد کارشناس و موافقت قائم مقام ارجاع کننده کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مبلغ کارشناسی مشخص و تعیین می شود که حداقل هزینه دریافتی مبلغ 300 هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 39: پیاده‌سازی حدود پلاک ثبتی در عکس و نقشه هوایی دو حالت دارد:

بند اول: در صورتی که گذربند مشخص باشد: برای متراژ تا هزار متر مربع هزینه جانمایی پلاک ثبتی 400 هزار تومان محاسبه خواهد شد. در صورتی که متراژ از هزار متر تا ده هکتار مازاد داشته باشد به ازای هر متر مربع مبلغ 40 تومان و اگر متراژ مازاد از ده هکتار به بالا باشد به ازای هر متر مربع مبلغ 20 تومان محاسبه می شود. لازم به ذکر است که حداکثر هزینه قابل محاسبه 8 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

بند دوم: در صورتی که گذربند مشخص نباشد: برای متراژ تا هزار متر مربع هزینه جانمایی پلاک ثبتی یک میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

در صورتی که متراژ از هزار متر تا ده هکتار مازاد داشته باشد، به ازای هر متر مربع مبلغ 40 تومان و اگر متراژ مازاد از ده هکتار به بالا باشد به ازای هر متر مربع مبلغ 20 تومان محاسبه می شود. لازم به ذکر است که حداکثر هزینه قابل محاسبه 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

تبصره: در شرایطی که تعیین مشخصات ملک الزامی باشد، بابت هر نقطه مشخصات جغرافیایی اضافه مبلغ 50 هزار تومان افزوده خواهد شد.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی بر اساس دستورالعمل ابلاغی

ماده 40: دستمزد نقشه برداری اراضی، تهیه پروفیل و… بر اساس ماده 39 بند دوم آن محاسبه می شود و حداکثر مبلغ دریافتی 10 میلیون تومان خواهد بود.

ماده 41: هزینه کارشناس رسمی دادگستری برای مطالعه پرونده ثبتی و مشخص کردن پلاک ثبتی آن برای ملک به شرج ذیل است:

  • ملک تا متراژ 1000 متر مربع هزینه کارشناسی حداقل 300 هزار تومان خواهد بود.
  • نسبت متراژ مازاد از 1001 تا 5000 متر مربع (5000 متر مربع > متراژ > 1001 متر مربع) بابت هر متر مربع مبلغ 150 تومان محاسبه می گردد.
  • نسبت متراژ مازاد از 5001 تا 50000 متر مربع (50000 متر مربع > متراژ > 5001 متر مربع) بابت هر متر مربع مبلغ 80 تومان محاسبه می گردد.
  • نسبت متراژ مازاد از 50001 متر مربع (50001 متر مربع < متراژ) بابت هر متر مربع مبلغ 40 تومان محاسبه می گردد.

لازم به ذکر است که سقف محاسبه هزینه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به شرح ماده 41، مبلغ 6 میلیون تومان تعیین گردیده است.

ماده 42: هزینه انجام نقشه برداری و تهیه نقشه وضعیت قنات ها، رودخانه ها، کانال ها و مسیرهای آنها در مقیاس 1:1000 به صورت پیمایش و تعیین دقیق مکان چاه ها، حداقل مبلغ 500 هزار تومان و حداکثر مطابق با ماده 9 دستورالعمل  که توضیح متن آن در بالا آورده شده است، محاسبه خواهد شد.

ماده 43: هزینه مشخص کردن حدود ثبتی و رسیدگی به دعاوی اختلافی برای املاک خارج از محدوده شهر به شرح ذیل می باشد:

  • هزینه کارشناسی مطالعه پرونده ثبتی و یافتن آدرس از روی پلاک ثبتی مورد نظر به همراه مشخص کردن حدود اراضی زراعی تا متراژ یک هکتار مبلغ 400 هزار تومان محاسبه می گردد.
  • در صورتی که متراژ ملک زراعی از یک هکتار بیشتر باشد، به ازای هر هکتار اضافه به دستمزد مبلع 20 درصد اضافه می گردد و حداکثر مبلغ دریافتی بابت کارشناسی در این شرایط 2 میلیون تومان تعیین شده است.

عوامل تاثیر گذار بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی به عاومل مختلفی بستگی دارد و برای محاسبه هزینه جانمایی پلاک ثبتی نمی توان به یک گزینه بسنده کرد. با توجه به دستورالعمل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری، عواملی همچون شرایط ملک، حجم کار مورد نیاز برای مشخص کردن پلاک ثبتی و… در نظر گرفته خواهد شد.

کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد، به همین خاطر در نهایت هزینه جانمایی پلاک ثبتی دستخوش تغییراتی خواهد شد.

عوامل تاثیر گذار بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی

پونزاز جمله این عوامل تاثیرگذار می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • متراژ ملک
  • وجود اسناد ثبتی دیگر
  • داده های درج شده در سند
  • شرایط مکانی ملک و…

با فهرست عوامل مهم تاثیرگذار در هزینه جانمایی پلاک ثبتی آشنا شدید در ادامه هر یک از عوامل را با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد:

تاثیر متراژ ملک بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی

طبیعتا هرچقدر متراژ ملک مزبور بیشتر باشد حجم کاری که برای جانمایی پلاک ثبتی باید انجام شود بیشتر خواهد بود و به دنبال آن زمان بیشتری نیز برای انجام عملیات نیاز خواهد بود و این موضوع هم در ماده های دستورالعمل تعرفه نیز به آن پرداخته شده است و باعث افزایش هزینه نهایی جانمایی پلاک ثبتی خواهد شد.

تاثیر شرایط مکانی ملک بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی

موقعیتی که ملک در آن واقع شده است یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر تعرفه های کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک است. هر چقدر دسترسی به ملک آسان تر باشد طبیعتا هزینه کارشناسی کمتر خواهد بود.

البته لازم به ذکر است در برخی مواقع با توجه به بهم ریختگی پلاک های ثبتی نیاز به همکاری املاک همجوار خواهد بود که این مسئله خود به سخت‌تر شدن و زمانبر تر شدن پروژه عملیات جانمایی می افزاید.

در صورتی که ملک در محدوده خارج از بافت شهری قرار داشته باشد، هزینه رفت و آمد و… بر هزینه های نهایی جانمایی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت که برای این موضوع می توان با متقاضی برای رفت و آمد هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

تاثیر وجود اسناد ثبتی دیگر بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی

تاثیر وجود اسناد ثبتی دیگر بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هرچقدر اسناد ثبتی بیشتری از ملک در اختیار کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک قرار گیرد عملیات جانمایی با سرعت بیشتر و در زمان کمتری قابل انجام خواهد بود. برای مثال وجود بنچاق و… به کارشناس زیادی خواهد کرد.

تاثیر وجود اطلاعات تکمیلی در سند بر هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هرچقدر داده های مندرج در سند تکمیل تر باشد کار جانمایی پلاک ثبتی با دقت و کیفیت بهتری قابل انجام خواهد بود، چرا که در اغلب سند های منگوله دار داده های مورد نیاز همچون پلاک فرعی و اصلی و… وجود دارد.

در صورتی که داده های داخل سند ناقص باشد، برای مثال شماره قطعه تفکیکی در پلاک و… درج نشده باشد برای تهیه آن متحمل هزینه های اضافه ای به دنبال خواهد داشت.

خدمات قابل ارائه سایت مپ اسکیل

شرکت مپ اسکیل متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی هرگونه خدمات نقشه برداری ثبتی همچون جانمایی پلاک ثبتی، تعیین حدود و ابعاد پلاک ثبتی، تهیه نقشه های کادر، تعیین دقیق مساحت اراضی و املاک، تهیه انواع نقشه ثبتی، تفکیک، افراز، حل دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات ملکی، بررسی حقوق ارتقاقی و… را ارائه می دهد.

برای دریافت هرگونه خدمات نقشه برداری و مشاوره 24 ساعته می توانید با شماره همراه 09120448336 یا از طریق واتساپ یا در ساعات اداری با شماره دفتر 02128423013 با ارسال مشخصات و مدارک ملک پروژه نقشه برداری خود را به کارشناسان مپ اسکیل برون سپاری کنید.

4.4/5 - (16 امتیاز)

جهت اخذ راهنمایی درباره محصولات رایگان فقط از طریق دیدگاه اقدام نمایید. جهت مشاوره در موارد دیگر مانند سفارش پروژه، درخواست همکاری ، مشاوره در خرید از راه های زیر می تواند اقدام نمایید.


ایمیل:     info@mapscale.ir


02128423013
مشاور:


09120448336
واتساپ:


 

آخرین آموزش ها
بیشتر بخوانید
نوشتهٔ پیشین
هزینه کارشناسی ملک | دستمزد کارشناس رسمی دادگستری چقدر است؟
نوشتهٔ بعدی
نقشه هوایی با کیفیت از گسل زلزله تهران 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نیاز به پشتیبانی دارید؟ در خدمتیم...
×
پشتیبانی واتساپ Whatsapp chat
پشتیبانی تلگرام Whatsapp chat
2 +