جزوه آموزشی

Title
دانلود جزوه نکات و فرمول درس فیزیکال ژئودزی
 1 file(s)  10 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود خلاصه نکات و فرمول های درس نجوم ژئودزی
 1 file(s)  40 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود خلاصه درس فیزیکال ژئودزی استاد عمادی
 1 file(s)  40 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود خلاصه درس نجوم ژئودزی استاد میرقاسم پور
 1 file(s)  5 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود خلاصه جزوه مثلث بندی دکتر صفدری نژاد
 1 file(s)  10 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود خلاصه جزوه ژئودزی ماهواره(سطح۲)
 1 file(s)  5 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه خلاصه ژئودزی ماهواره(سطح۱)
 1 file(s)  6 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه خلاصه ژئودزی ۲(سطح ۱)
 1 file(s)  103 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه خلاصه نویسی ژئودزی ۲ (سطح۲ )
 1 file(s)  23 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود جزوه خلاصه نویسی ژئودزی ۱ (سطح۲)
 1 file(s)  26 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود جزوه خلاصه نویسی ژئودزی یک سطح ۱
 1 file(s)  30 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود جزوه سرشکنی استاد کریمی:
 1 file(s)  7 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۲ استاد شریفی
 1 file(s)  9 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه کامل GIS دکتر علیرضا قراگوزلو
 1 file(s)  135 downloads
جزوه آموزشی 3 اردیبهشت, 1398
جزوه آشنایی با نرم افزار گوگل ارث
 1 file(s)  143 downloads
جزوه آموزشی 2 اردیبهشت, 1398
روابط هندسی محاسبه حجم، مساحت و محیط مناسب برای آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
 1 file(s)  86 downloads
جزوه آموزشی 2 اردیبهشت, 1398
دانلود کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی
 1 file(s)  38 downloads
جزوه آموزشی 2 اردیبهشت, 1398
دانلود فرهنگ لغت سنجش از دور
 1 file(s)  65 downloads
جزوه آموزشی 2 اردیبهشت, 1398
دانلود علائم عوارض نقشه
 1 file(s)  94 downloads
جزوه آموزشی 2 اردیبهشت, 1398
دانلود راهنمای استفاده از پایگاه داده مکانی GIS طرح های توسعه و عمران
 1 file(s)  69 downloads
جزوه آموزشی 2 اردیبهشت, 1398
دانلود دستور کار کارگاه نقشه برداری (نقشه برداری عمومی) | زهرا اکبرزاده
 1 file(s)  46 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نحوه ی وارد کردن اطلاعات از محیط EXCEL به محیط GIS
 1 file(s)  53 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نحوه وارد کردن اطلاعات از محیط Excel به محیط AutoCAD یا Civil 3D
 1 file(s)  51 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نجوم ژئودزی مربوط به کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد ۸۷
 1 file(s)  21 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه کاربرد آمار در سیستم اطلاعات جغرافیایی
 1 file(s)  36 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه عالی و کاربردی مکانیک خاک
 1 file(s)  17 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه سیستم تعیین موقعیت جهانی | گردآورنده: کوروش قضاوی
 1 file(s)  37 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه سنجش از دور ماهواره ای | تهیه و تنظیم: علی اکبر دماوندی
 1 file(s)  39 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۲ دانشگاه تهران
 1 file(s)  37 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودتیک و تحلیل شبکه
 1 file(s)  30 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه روش های مسیریابی قطعی و ابتکاری مورد استفاده در GIS
 1 file(s)  30 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه روش های حفاری تونل
 1 file(s)  18 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه درسی روسازی راه مهندس مهدیان
 1 file(s)  14 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه حل تمرین (TA) نجوم ژئودزی دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران
 1 file(s)  13 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه حفاری مکانیزه با TBM در سنگ
 1 file(s)  17 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه تحلیل COST در Arc GISاکسل
 1 file(s)  23 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه تبدیل نقشه اتوکد به گوگل ارث در نرم افزار Civil 3D
 1 file(s)  60 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه تئوری خطاها دکتر هاشمی فراهانی
 1 file(s)  24 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه پردازش تصاویر با استفاده از نرم افزار Matlab
 1 file(s)  46 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی GPS
 1 file(s)  115 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی نقش تصویر برداری در مدیریت بحران و ویژگی عکسبرداری هوایی در نور کم
 1 file(s)  18 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی کاربرد GIS در صنعت گردشگری
 1 file(s)  23 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی کاربرد آمار در سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 1 file(s)  21 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی فتوگرامتری ۲ تهیه کننده محمد هادی عقیلی
 1 file(s)  30 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی زبان تخصصی نقشه برداری و تعاریف
 1 file(s)  46 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی راه سازی
 1 file(s)  14 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزشی تکنیکهای پیشرفته در اتوکد
 1 file(s)  43 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزشی تجهیز و اداره کارگاه
 1 file(s)  11 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزشی استاتیک دکتر مهدی قاسمیه | دانشگاه تهران
 1 file(s)  2 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش CAD EARTH
 1 file(s)  31 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش نحوه ی برطرف کردن یکی از خطاهای رایج در کریدور
 1 file(s)  11 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش کارهای آماری پیشرفته در اکسل
 1 file(s)  35 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش طراحی قوس های افقی
 1 file(s)  22 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش ضریب مقیاس یا Scale Factor
 1 file(s)  40 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آشنایی با نرم افزار گوگل ارث
 1 file(s)  35 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود تبدیلات دستگاه های مختصاتی به یکدیگر در قالب نرم افزار MS Excel
 1 file(s)  25 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود ایجاد شبکه پیمایش با استفاده از نقاط پیلار ژئودزی
 1 file(s)  18 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش ژئورفرنس در ArcMap
 1 file(s)  40 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش تصویری بهره گیری از تصاویر ماهواره ای سنجنده MERSI ماهواره Envisat از طریق سایت Reverb
 1 file(s)  26 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش پروژه راهسازی (طراحی راه به صورت دستی)
 1 file(s)  15 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش انتقال مختصات UTM نقطه از نرم افزار اکسل به Arc GIS 10.3
 1 file(s)  45 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک shape from shading
 1 file(s)  28 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه تئوری خطای استاد عادیان
 1 file(s)  12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری استاد ولدان زوج
 1 file(s)  42 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۳ استاد ماهانی
 1 file(s)  18 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیکال ژئودزی استاد مهدی گلی
 1 file(s)  11 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیکال ژئودزی استاد نیکخو
 1 file(s)  8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه (انگلیسی) فتوگرامتری ۴ استاد صمدزادگان
 1 file(s)  12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۱ استاد شایسته ماهانی
 1 file(s)  67 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۲ استاد سعادت سرشت
 1 file(s)  30 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواره مرضیه باعث
 1 file(s)  46 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه سرشکنی دکتر مشهدی
 1 file(s)  16 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود فتوگرامتری ۱ دکتر عزیزی ورنال
 1 file(s)  39 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۴ دکتر عزیزی ورنال
 1 file(s)  28 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۱ استاد اسماعیلی
 1 file(s)  8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۱ استاد مختار زاده
 1 file(s)  49 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جروه فتوگرامتری ۴ استاد صمدزادگان
 1 file(s)  47 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۴ استاد ورشوساز
 1 file(s)  11 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جروه فتوگرامتری ۱و۲و۳و۴ استاد عزیزی
 1 file(s)  40 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری استاد صادقیان
 1 file(s)  10 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه کارتوگرافی ۲ استاد فلاحی
 1 file(s)  9 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه کارتوگرافی اتوماتیک استاد نقدی
 1 file(s)  11 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه اجسمنت دکتر اردلان
 1 file(s)  8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطای دکتر سحابی
 1 file(s)  5 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطای دکتر فروتن
 1 file(s)  8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطای دکتر نجفی
 1 file(s)  4 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطاها دکترجمور
 1 file(s)  10 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطا دکتر هاشمی
 1 file(s)  5 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه نقشه برداری زیر زمینی دکتر میرقاسم پور
 1 file(s)  29 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه نقشه برداری ۱ استاد عمادی
 1 file(s)  39 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه نقشه برداری ژئودتیک استاد وثوقی
 1 file(s)  15 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه نقشه برداری مسیر دکترکریمی
 1 file(s)  31 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودتیک دکتر اردلان
 1 file(s)  21 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودتیک دکتر عسگری
 1 file(s)  6 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودتیک دکتر وثوقی
 1 file(s)  7 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۱ استاد رجبی
 1 file(s)  17 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تایپی ژئودزی ۱ استاد نجفی
 1 file(s)  13 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه دست نویس ژئودزی ۱ استاد نجفی
 1 file(s)  12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود ژئودزی ۱ استاد نجفی
 1 file(s)  43 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۲ استاد جمور
 1 file(s)  8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواره دکتر میرقاسم پور
 1 file(s)  31 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۱ استاد مشهدعلی
 1 file(s)  3 downloads
جزوه آموزشی 16 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه کلاسی ژئودزی ۲ محمد کریم
 1 file(s)  33 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری۱ استاد زرین پنجه
 1 file(s)  12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیکال استاد صفری
 1 file(s)  31 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیک ژئودزی استاد عمادی
 1 file(s)  37 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیکال استاد ابوالقاسم
 1 file(s)  1 download
جزوه آموزشی 16 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه فیزیکال استاد نجفی
 1 file(s)  2 downloads
جزوه آموزشی 16 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه فیزیکال استاد هاشمی فرهانی
 1 file(s)  2 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواره استاد عبادی (دست نویس)
 1 file(s)  2 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواری استاد عبادی
 1 file(s)  3 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواره اقای مشهدی
 1 file(s)  5 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نجوم دکتر کریمی
 1 file(s)  1 download
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نجوم دکتر میرقاسم پور
 1 file(s)  3 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود ژئودتیک دکتر اردلان
 1 file(s)  5 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398

مطالب تازه

فهرست