جزوه آموزشی

Title
دانلود جزوه نکات و فرمول درس فیزیکال ژئودزی
1 file(s) 10 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود خلاصه نکات و فرمول های درس نجوم ژئودزی
1 file(s) 40 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود خلاصه درس فیزیکال ژئودزی استاد عمادی
1 file(s) 42 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود خلاصه درس نجوم ژئودزی استاد میرقاسم پور
1 file(s) 5 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود خلاصه جزوه مثلث بندی دکتر صفدری نژاد
1 file(s) 11 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود خلاصه جزوه ژئودزی ماهواره(سطح۲)
1 file(s) 5 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه خلاصه ژئودزی ماهواره(سطح۱)
1 file(s) 7 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه خلاصه ژئودزی ۲(سطح ۱)
1 file(s) 111 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه خلاصه نویسی ژئودزی ۲ (سطح۲ )
1 file(s) 23 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود جزوه خلاصه نویسی ژئودزی ۱ (سطح۲)
1 file(s) 26 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود جزوه خلاصه نویسی ژئودزی یک سطح ۱
1 file(s) 30 downloads
جزوه آموزشی 15 مهر, 1398
دانلود جزوه سرشکنی استاد کریمی:
1 file(s) 7 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۲ استاد شریفی
1 file(s) 10 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه کامل GIS دکتر علیرضا قراگوزلو
1 file(s) 165 downloads
جزوه آموزشی 3 اردیبهشت, 1398
جزوه آشنایی با نرم افزار گوگل ارث
1 file(s) 172 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
روابط هندسی محاسبه حجم، مساحت و محیط مناسب برای آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
1 file(s) 101 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی
1 file(s) 46 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود فرهنگ لغت سنجش از دور
1 file(s) 71 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود علائم عوارض نقشه
1 file(s) 106 downloads
جزوه آموزشی 16 مرداد, 1399
دانلود راهنمای استفاده از پایگاه داده مکانی GIS طرح های توسعه و عمران
1 file(s) 83 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود دستور کار کارگاه نقشه برداری (نقشه برداری عمومی) | زهرا اکبرزاده
1 file(s) 55 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نحوه ی وارد کردن اطلاعات از محیط EXCEL به محیط GIS
1 file(s) 66 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نحوه وارد کردن اطلاعات از محیط Excel به محیط AutoCAD یا Civil 3D
1 file(s) 69 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نجوم ژئودزی مربوط به کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد ۸۷
1 file(s) 21 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه کاربرد آمار در سیستم اطلاعات جغرافیایی
1 file(s) 44 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه عالی و کاربردی مکانیک خاک
1 file(s) 20 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه سیستم تعیین موقعیت جهانی | گردآورنده: کوروش قضاوی
1 file(s) 46 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه سنجش از دور ماهواره ای | تهیه و تنظیم: علی اکبر دماوندی
1 file(s) 46 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۲ دانشگاه تهران
1 file(s) 38 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودتیک و تحلیل شبکه
1 file(s) 33 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه روش های مسیریابی قطعی و ابتکاری مورد استفاده در GIS
1 file(s) 34 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه روش های حفاری تونل
1 file(s) 26 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه درسی روسازی راه مهندس مهدیان
1 file(s) 16 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه حل تمرین (TA) نجوم ژئودزی دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران
1 file(s) 14 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه حفاری مکانیزه با TBM در سنگ
1 file(s) 25 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه تحلیل COST در Arc GISاکسل
1 file(s) 28 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه تبدیل نقشه اتوکد به گوگل ارث در نرم افزار Civil 3D
1 file(s) 72 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه تئوری خطاها دکتر هاشمی فراهانی
1 file(s) 25 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه پردازش تصاویر با استفاده از نرم افزار Matlab
1 file(s) 54 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی GPS
1 file(s) 129 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی نقش تصویر برداری در مدیریت بحران و ویژگی عکسبرداری هوایی در نور کم
1 file(s) 20 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی کاربرد GIS در صنعت گردشگری
1 file(s) 30 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی کاربرد آمار در سیستم های اطلاعات جغرافیایی
1 file(s) 26 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی فتوگرامتری ۲ تهیه کننده محمد هادی عقیلی
1 file(s) 41 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی زبان تخصصی نقشه برداری و تعاریف
1 file(s) 48 downloads
جزوه آموزشی 1 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه آموزشی راه سازی
1 file(s) 23 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزشی تکنیکهای پیشرفته در اتوکد
1 file(s) 65 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزشی تجهیز و اداره کارگاه
1 file(s) 19 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزشی استاتیک دکتر مهدی قاسمیه | دانشگاه تهران
1 file(s) 3 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش CAD EARTH
1 file(s) 42 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش نحوه ی برطرف کردن یکی از خطاهای رایج در کریدور
1 file(s) 14 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش کارهای آماری پیشرفته در اکسل
1 file(s) 46 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش طراحی قوس های افقی
1 file(s) 26 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آموزش ضریب مقیاس یا Scale Factor
1 file(s) 52 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه آشنایی با نرم افزار گوگل ارث
1 file(s) 65 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود تبدیلات دستگاه های مختصاتی به یکدیگر در قالب نرم افزار MS Excel
1 file(s) 38 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود ایجاد شبکه پیمایش با استفاده از نقاط پیلار ژئودزی
1 file(s) 21 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش ژئورفرنس در ArcMap
1 file(s) 59 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش تصویری بهره گیری از تصاویر ماهواره ای سنجنده MERSI ماهواره Envisat از طریق سایت Reverb
1 file(s) 31 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش پروژه راهسازی (طراحی راه به صورت دستی)
1 file(s) 21 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش انتقال مختصات UTM نقطه از نرم افزار اکسل به Arc GIS 10.3
1 file(s) 58 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود آموزش استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک shape from shading
1 file(s) 34 downloads
جزوه آموزشی 31 فروردین, 1398
دانلود جزوه تئوری خطای استاد عادیان
1 file(s) 12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری استاد ولدان زوج
1 file(s) 43 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۳ استاد ماهانی
1 file(s) 18 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیکال ژئودزی استاد مهدی گلی
1 file(s) 12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیکال ژئودزی استاد نیکخو
1 file(s) 9 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه (انگلیسی) فتوگرامتری ۴ استاد صمدزادگان
1 file(s) 12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۱ استاد شایسته ماهانی
1 file(s) 69 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۲ استاد سعادت سرشت
1 file(s) 30 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواره مرضیه باعث
1 file(s) 48 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه سرشکنی دکتر مشهدی
1 file(s) 18 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود فتوگرامتری ۱ دکتر عزیزی ورنال
1 file(s) 39 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۴ دکتر عزیزی ورنال
1 file(s) 29 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۱ استاد اسماعیلی
1 file(s) 8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۱ استاد مختار زاده
1 file(s) 51 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جروه فتوگرامتری ۴ استاد صمدزادگان
1 file(s) 48 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری ۴ استاد ورشوساز
1 file(s) 11 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جروه فتوگرامتری ۱و۲و۳و۴ استاد عزیزی
1 file(s) 43 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری استاد صادقیان
1 file(s) 11 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه کارتوگرافی ۲ استاد فلاحی
1 file(s) 9 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه کارتوگرافی اتوماتیک استاد نقدی
1 file(s) 11 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه اجسمنت دکتر اردلان
1 file(s) 8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطای دکتر سحابی
1 file(s) 5 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطای دکتر فروتن
1 file(s) 8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطای دکتر نجفی
1 file(s) 4 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطاها دکترجمور
1 file(s) 10 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تئوری خطا دکتر هاشمی
1 file(s) 5 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه نقشه برداری زیر زمینی دکتر میرقاسم پور
1 file(s) 30 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه نقشه برداری ۱ استاد عمادی
1 file(s) 42 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه نقشه برداری ژئودتیک استاد وثوقی
1 file(s) 17 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه نقشه برداری مسیر دکترکریمی
1 file(s) 32 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودتیک دکتر اردلان
1 file(s) 21 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودتیک دکتر عسگری
1 file(s) 7 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودتیک دکتر وثوقی
1 file(s) 7 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۱ استاد رجبی
1 file(s) 18 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه تایپی ژئودزی ۱ استاد نجفی
1 file(s) 13 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه دست نویس ژئودزی ۱ استاد نجفی
1 file(s) 12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود ژئودزی ۱ استاد نجفی
1 file(s) 44 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۲ استاد جمور
1 file(s) 8 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواره دکتر میرقاسم پور
1 file(s) 31 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ۱ استاد مشهدعلی
1 file(s) 3 downloads
جزوه آموزشی 16 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه کلاسی ژئودزی ۲ محمد کریم
1 file(s) 33 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فتوگرامتری۱ استاد زرین پنجه
1 file(s) 12 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیکال استاد صفری
1 file(s) 31 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیک ژئودزی استاد عمادی
1 file(s) 38 downloads
جزوه آموزشی 22 تیر, 1398
دانلود جزوه فیزیکال استاد ابوالقاسم
1 file(s) 1 download
جزوه آموزشی 16 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه فیزیکال استاد نجفی
1 file(s) 2 downloads
جزوه آموزشی 16 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه فیزیکال استاد هاشمی فرهانی
1 file(s) 3 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواره استاد عبادی (دست نویس)
1 file(s) 2 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواری استاد عبادی
1 file(s) 3 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه ژئودزی ماهواره اقای مشهدی
1 file(s) 5 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نجوم دکتر کریمی
1 file(s) 1 download
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398
دانلود جزوه نجوم دکتر میرقاسم پور
1 file(s) 5 downloads
جزوه آموزشی 5 اردیبهشت, 1398
دانلود ژئودتیک دکتر اردلان
1 file(s) 5 downloads
جزوه آموزشی 9 اردیبهشت, 1398

مطالب تازه

فهرست