نقشه برداری

نقشه برداری یا مهندسی ژئوماتیک

علم نقشه برداری یا علم ژئوماتیک را مهندسی تعیین موقعین موگیند.

مهندسان نقشه بردار در تمام پروژه ها عمرانی ، تحقیقاتی ، اجرایی و حتی سیاسی حضور ویژه دارند.

گرایش های مهندسی نقشه برداری:

نقشه برداری دارای گرایش های مختلفی است از جمله:

  1. نقشه برداری زمینی
  2. نقشه برداری زیرزمینی
  3. نقشه برداری هوایی  فتوگرامتی و پهپاد
  4. هیدروگرافی
  5. ژئودزی
ارسال پیام
چت واتساپ!
پشتیبانی مپ اسکیل
سلام می تونم کمک کنم؟