open geospatial consortium

کنسرسیوم مکانی متن باز – OGC

کنسرسیوم مکانی متن باز – OGC OGC، یک کنسرسیوم بین المللی متشکل از بیش از ۵۲۶ شرکت، سازمان دولتی، سازمان تحقیقاتی و دانشگاه مشارکت‌کننده بوده که در یک فرآیند اجماعی،…
فهرست