هر آنچه در مورد سنجش از دور باید بدانیم!

معرفی سنجش از دور سنجش از دور چیست؟ چه کاربردی دارد؟ چرا این روش توانسته است به یکی از مهمترین روش های دستیابی به داده های ارزشمند در سال های…
بررسی الگوریتم ژنتیک در علوم مهندسی

الگوریتم ژنتیک چیست؟

الگوریتم ژنتیک در این نوشته می خواهیم از الگوریتم ژنتیک صحبت کنیم، این بحث بسیار بسیار شیرین است. ما می توانیم دنیای واقعی را در قالب مدل های ریاضی، مدل…
فهرست