بررسی الگوریتم ژنتیک در علوم مهندسی

الگوریتم ژنتیک چیست؟

الگوریتم ژنتیک در این نوشته می خواهیم از الگوریتم ژنتیک صحبت کنیم، این بحث بسیار بسیار شیرین است. ما می توانیم دنیای واقعی را در قالب مدل های ریاضی، مدل…

معرفی انواع نویز در پردازش تصویر

معرفی نویزها در پردازش تصاویر قبل از معرفی نویزها در پردازش تصویر، لازم است که دوستان با اصطلاحی به نام Geometric Enhancement آشنا شوند. Geometric Enhancement : معمولا در پروسه…
بررسی الگوریتم های سنجنده هوایی لیدارlidar

انواع الگوریتم فیلتر سازی داده های لیدار

انواع الگوریتم فیلتر سازی داده های لیدار یک سیستم لیزر اسکنر هوایی، یک سیستم فعال سنجش از دوری می باشد که پالس­های لیزر را به سمت عارضه فرستاده و بازگشت…
تفاوت تصویر hyperspectral و multispectral

تفاوت تصویر multispectral و تصویر hyperspectral

تفاوت تصاویر multispectral ( چند طیفی) و hyperspectral ( فرا طیفی ): هنگامی که شما این مطلب را می خوانید، چشمانتان انرژی منعکس شده را می بیند. درحالی که  کامپیوتر…
فهرست