دوره های آموزشی

نحوه تهیه ویدوی در گوگل ارث پرو

ضبط ویدیو(Record Tour) در نرم افزار گوگل ارث پرو

خانهدوره های آموزشی حقوق کپی و رایت کپی در وب مجاز نمی باشد. کانال تلگرامی مپ اسکیل آموزش، اخبار و آگهی استخدامی اینستاگرام مپ اسکیل آموزش ها،تخفیفات،پست های جذاب آموزشگاه…
جلسه هفتم از اموزش گوگل ارث پرو

ترسیم خط در گوگل ارث پرو- ابزار ترسیم خط (Path)

خانهدوره های آموزشی حقوق کپی و رایت کپی در وب مجاز نمی باشد. کانال تلگرامی مپ اسکیل آموزش، اخبار و آگهی استخدامی اینستاگرام مپ اسکیل آموزش ها،تخفیفات،پست های جذاب آموزشگاه…
جلسه پنجم آموزش گوگل ارث پرو

معرفی لایه های گوگل ارث پرو

خانهدوره های آموزشی حقوق کپی و رایت کپی در وب مجاز نمی باشد. کانال تلگرامی مپ اسکیل آموزش، اخبار و آگهی استخدامی اینستاگرام مپ اسکیل آموزش ها،تخفیفات،پست های جذاب آموزشگاه…
تنظیمات نرم افزار گوگل ارث پرو

تنظیمات نرم افزار گوگل ارث پرو

خانهدوره های آموزشی حقوق کپی و رایت کپی در وب مجاز نمی باشد. کانال تلگرامی مپ اسکیل آموزش، اخبار و آگهی استخدامی اینستاگرام مپ اسکیل آموزش ها،تخفیفات،پست های جذاب آموزشگاه…
جلسه سوم اموزش گوگل ارث

آشنایی با محیط نرم افزار گوگل ارث پرو

خانهدوره های آموزشی حقوق کپی و رایت کپی در وب مجاز نمی باشد. کانال تلگرامی مپ اسکیل آموزش، اخبار و آگهی استخدامی اینستاگرام مپ اسکیل آموزش ها،تخفیفات،پست های جذاب آموزشگاه…
فهرست