ارتباط نسق کشاورزی با فتوگرامتری

نسق زراعی چیست؟

قبل از اصلاحات ارضی مالکیت اراضی کشاورزی بر چند نوع بود  نوع اول مالک یا ارباب که مال که کل روستا هم از خانه‌ها و جاده‌ها آبها و زمین های…

معرفی انواع نویز در پردازش تصویر

معرفی نویزها در پردازش تصاویر قبل از معرفی نویزها در پردازش تصویر، لازم است که دوستان با اصطلاحی به نام Geometric Enhancement آشنا شوند. Geometric Enhancement : معمولا در پروسه…
فهرست