آ»وزش تعیین موقعینت به روش ppp

تعیین موقعیت نقطه ای دقیق به روش PPP

تعیین موقعیت دقیق به روش PPP : تعیین موقعیت نقطه ای دقیق ( precise point positioning ) : همان طور که در نوشته قبلی اشاره کردیم، برای تعیین موقعیت گیرنده…
تعیین موقعیت به روش SPP

نحوه تعیین موقعیت به روش SPP :

تعیین موقعیت به روش standard point positioning) SPP) در این نوشته به آموزش تعیین موقعیت به روش spp می پردازیم. در حقیقت اگر این روش  تعیین موقعیت gps را به…
سیستم جی پی اس

بخش فضایی ساختار سیستم تعیین موقعیت GPS

بخش فضایی سیستم تعیین موقعیت GPS (جی پی اس): سیستم تعیین موقعیت gps به عنوان ابزاری مهم در علم ژئودزی می باشد. در این مقاله می خواهیم توضیح مختصری در مورد…
فهرست