تهیه (مثلث بندی) و تبدیل عکس هوایی به نقشه، نقشه برداری با پهپاد و ...

فتوگرامتری و نقشه برداری هوایی

تهیه (مثلث بندی) و تبدیل عکس به نقشه هوایی، نقشه برداری با پهپاد ، تهیه ارتوفتو و پردازش تصاویر...

نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی

تمام عملیات نقشه بردرای زمینی، تهیه نقشه utm و...

کارشناسی دادگستری رشته نقشه برداری

کارشناسی دادگستری و نظام مهندسی

تفسیر عکس هوایی، جانمایی ملک بر روی عکس هوایی ،تهیه نقشه از ملک و...

کارتوگرافی

کارتوگرافی

تولید و ترسیم انواع نقشه، GIS Ready ، بروزرسانی نقشه ها و...

اموزش webgis

جی ای اس و وب جی ای اس

کلیه خدمات GIS , WebGIS

فهرست