حدود اربعه ملک چیست

حدود اربعه ملک در هنگام معاملات و اختلافات ملکی از اهمیت زیادی برخوردار می شود، چرا که برای مشخص کردن مساحت و اضلاع ملک باید اندازه گیری درست صورت گرفته باشد تا ملک هم از نظر مساحت و هم از نظر چهار طرف به خوبی مرز بندی شده باشد. اگر در مجاور ملک، گذرگاه یا همسایه قرار داشته باشد، توسط نقشه برداری صورت گرفته از ملک، به صورت واضح مشخص خواهد بود.

در برخی از املاک، حدود اربعه در سند و نقشه درج نمی شود که در این مواقع با استفاده از شماره پلاک ملک، می توان به مشخصات آن دسترسی پیدا کرد، که با استفاده از نقشه ثبتی توسط کارشناسان رسمی امور ثبتی این کار انجام می شود.با ما همراه باشید تا اطلاعات دست اولی درباره حدود اربعه ملک و جانمایی پلاک ثبتی چگونگی تعیین و یافتن ملک روی عکی هوایی و همچنین یافتن آدرس از روی پلاک ثبتی را به دست آورید.

تعریف حدود اربعه چیست؟

حدود اربعه ملک در واقع مشخص بودن طول چهار طرف ملک به همراه همسایگان آن در سندهای منگوله دار است.

نقشه یو تی ام وضع موجود ملک با استفاده از دوربین نقشه برداری و دستگاه جی پی اس دو فرکانسه در محل ملک قرار گرفته و گوشه های ملک در دستگاه ثبت و ضبط می شود و در نهایت ابعاد اربعه به همراه مساحت ملک بر اساس داده های مذکور در سیستم مختصات یو تی ام تهیه می شود که به آن نقشه یو تی ام وضع موجود ملک گفته می شود. همچنین جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

حدود اربعه ملک چگونه تعیین می شود؟

برای انجام حدود اربعه ملک برای مناطق مسکونی برای دریافت سند تک برگی باید مالک مختصات چهار گوشه قطعه زمین خود (شمال، جنوب، غرب، شرق) را داشته باشد و آنها را میخ گذاری (چهار میخ زمین) کرده باشد، که این کار با استفاده از نقشه تفکیکی قطعه مادر انجام می شود، اما از آنجایی که اغلب مالکین اطلاعاتی در خصوص تفکیک زمین را در دست ندارند باید توسط شرکت نقشه برداری این کار صورت پذیرد.

اغلب برای تعیین حدود اربعه و مرزبندی ملک از نقشه جانمایی پلاک ثبتی (پیدا کردن پلاک ثبتی) استفاده می شود که در این شرایط، مالک به اداره ثبت مراجعه کرده و درخواست کارشناسی ملک خود را به اداره تحویل می دهد و اداره ثبت، کار نقشه برداری از ملک را به کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی واگذار می کند.

کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی اقدام به نقشه برداری ملک برای شهرداری می نماید و موقعیت دقیق وضع موجود ملک را روی مرزهای ملک توسط تجهیزات و ابزارآلات نقشه برداری بر اساس قطعه تفکیکی مادر تعیین می کند و سپس موقعیت ملک ثابت خواهد شد. که در نتیجه نقشه یو تی ام زمین کشاورزی تهیه خواهد شد که امروزه از نقشه یو تی ام در تمامی سازمان هایی که با املاک در ارتباط هستند به کار گرفته می شود. همچنین جهت استعلام هزینه جانمایی پلاک ثبتی و تطبیق ملک می توانید با تیم پشتیبانی مپ اسکیل در ارتباط باشید.

روند محاسبه حدود اربعه به چه صورت است؟

با توجه به اینکه هر گونه اشتباهی در محاسبات حدود اربعه دارای بار حقوقی است بنابراین کارشناس رسمی دادگستری در زمان تهیه نقشه ثبتی و… باید از دانش و تخصص کافی نسبت در زمینه ارزیابی ملک دارا باشد و هرگونه اشتباه از سمت کارشناس باعث ضرر مالک خواهد بود و تاوان حقوقی برای کارشناس خواهد داشت.

کار جانمایی و تعیین حدود اربعه با توجه وضع موجود ملک انجام می شود و در صورتی که حدود اربعه در سند با وضع موجود ملکی یکی باشد طبق روال کار جلو خواهد رفت، اما در شرایطی که ابعاد اربعه مندرج با سند و اطلاعات مالک یکی نباشد، کارشناس مطابق با موقعیت ملک و عملیات نقشه برداری که انجام می دهد نظر کارشناسی خود را برای قاضی و اداره ثبت، تایید کرده و ارسال می نماید. همچنین جهت ارزیابی ملک تجاری و عرصه و اعیان ملک می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

برای محاسبه حدود اربعه اغلب در صورت شرایط ذیل صورت می پذیرد:

  1. در صورتی که ملک دارای سند منگوله دار است و مالک برای گرفتن سند تک برگی اقدام می کند.
  2. در شرایطی که ملک دارای سند است اما مالک آن فوت کرده و ورثه دنبال انحصار وراثت هستند و کار جانمایی انجام می شود.
  3. در شرایطی که به ملک تعرض شده یا ملک به حریم همسایه تعرض کرده است برای مرزبندی و تعیین حدود اربعه اقدام خواهد شد.
  4. در صورتی که مالک دارای سند است، اما مکان دقیق ملک خود را نمی داند.
  5. در صورتی که ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد مندرج در سند بزرگتر باشد یا یکی نباشد و بر عکس این حالت هم امکان‌پذیر است.

برای تهیه نقشه یو تی ام، جانمایی مطابق اطلاعات مالک این کار صورت می گیرد و بدین صورت است که کارشناس رسمی نقشه برداری در طی عملیات میدانی بر اساس تجهیزات و ابزارآلات نقشه برداری اقدام به برداشت مختصات بر اساس چهار گوشه ملک و همسایگان آن طبق اطلاعات مالک می نماید و برداشت زمینی انجام خواهد شد و بر اساس اطلاعات نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود و ممهور به مهر کارشناس نظام مهندسی تحویل مالک خواهد شد؛ جهت اطلاع از نحوه قیمت گذاری ملک، سند تک برگ ملک مشاع و تداخل و تعارض پلاک ثبتی با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

اغلب در شرایط ذیل برای تهیه نقشه یو تی ام اقدام خواهد شد:

  1. در شرایطی که برای تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگی، نیاز به محاسبه دقیق مساحت و حدود اربعه ملک خواهد بود.
  2. برای درج و ثبت مختصات یو تی ام ملک در سامانه نقشه کاداستر اداره ثبت اسناد
  3. در صورت قرار گرفتن ملک در طرح های تفصیلی، هادی، جامع و… و نیاز به تغییر وضعیت ملک برای عقب نشینی یا تعرض به گذرگاه ها و…

در صورت داشتن هر یک از شرایط فوق می توانید برای محاسبه حدود اربعه ملک خود با کارشناسان خبره مپ اسکیل در تماس باشید.

با در اختیار گذاشتن شرایط و مدارک ملک خود در اسرع وقت کارشناسان ما برای تعیین و حل اختلافات حدود ملک شما اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

روال تعیین حدود اربعه ملک برای اراضی کشاورزی چگونه خواهد بود؟

با توجه به اینکه بخش زیادی از اراضی کشاورزی دارای سند نیستند برای تعیین حدود ثبتی اراضی کشاورزی نیاز به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور نقشه برداری و کارشناس منابع طبیعی دارد تا بخش هایی مانند حریم جاده و مرتع و… در اراضی کشاورزی مشخص شود.

برای تعیین حدود اربعه برای تمامی اراضی کشاورزی امری الزامی است و تمام سندهای املاکی در آن باید دارای حدود اربعه یا شمال، جنوب، شرق، غرب ملک در آن مشخص شده باشد. در برخی مواقع به دلیل تغییرات و قرار گرفتن ملک در طرح های هادی روستایی و… نیاز به تعیین حدود مجدد ملک خواهد بود که در این شرایط مالک درخواست خود را به اداره ثبت اسناد تحویل می دهد.

در برخی مواقع مالک ادعا می کند که تعرض همسایه به ملک وی صورت گرفته که در این شرایط با مراجعه به اداره ثبت اسناد، کارشناس امور ثبتی همراه با مالکین ملک همسایه در سر زمین حاضر شده و با توجه به اسناد و مدارک منطقه ملک برای تعیین حدود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در صورتی که در موعد مقرر تعیین حدود اربعه یکی از مالکین غایب باشد کار تعیین حدود انجام خواهد شد اما اگر تمامی مالکین حضور نیابند یک وقت دیگر برای تعیین حدود مقرر خواهد شد تا تمامی مالکین در زمان تعیین حدود حضور داشته باشند.

در برخی مواقع به دلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری صنعتی یا مسکونی و… نیاز مجدد به تعیین حدود اربعه خواهد بود تا از بروز هر گونه اختلاف ملکی جلوگیری شود بنابراین در زمان تغییر کاربری اراضی نیز یکی از مواردی که باید مد نظر مالکین باشد تحدید حدود ملک خواهد بود.

 
نیاز به پشتیبانی دارید؟ در خدمتیم...
×
پشتیبانی واتساپ Whatsapp chat
پشتیبانی تلگرام Whatsapp chat
2 +