اسکیل

رسانه مپ اسکیل

شروع فعالیت رسانه آموزشی مپ سکیل

شروع کار رسانه ژئوماتیک مپ اسکیل: گروه مپ اسکیل با هدف آموزش قشر جوان بر اساس استاندارد های آموزشی تاسیس شد. با توجه به کمبود کار گروهی در کشور و…
فهرست
ارسال پیام
به کمک نیاز دارید؟
پشتیبانی مپ اسکیل
سلام می تونم کمک کنم؟