پایتون بهترین زبان برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی پایتون ( Python ) چیست

زبان برنامه نویسی Python (پایتون) : در مقاله بهترین زبان برنامه نویسی سال ۲۰۱۹ زبان پایتون به عنوان بهترین زبان برنامه نویسی حال حاظر معرفی شد. ادرس سایت زبان برنامه…
کتاب الآثار الباقیه عن القرون نوشته ابوریحام بیرونی

ابوریحان بیرونی و کتاب الآثار الباقیه عن القرون

کتاب الآثار الباقیه عن القرون: نام و افتخارات ابوریحان بیرونی برای هیچ ایرانی ناآشنا نیست. این دانشمند ایرانی در علوم مختلفی از جمله فلسفه، جغرافیا، ریاضیات ، ستاره شناسی  جغرافیا،…
رسانه مپ اسکیل

شروع فعالیت رسانه آموزشی مپ سکیل

شروع کار رسانه ژئوماتیک مپ اسکیل: گروه مپ اسکیل با هدف آموزش قشر جوان بر اساس استاندارد های آموزشی تاسیس شد. با توجه به کمبود کار گروهی در کشور و…
فهرست